Viktor Åkerblom New York Foto: Sussie Mellstedt

Skådespelaren – The Actor


Viktor Åkerblom är ett välkänt ansikte på den svenska film-, tv- och teaterscenen sedan nästan två decennier. Sin första audition gjorde han redan som 16-åring, vilket gav honom huvudrollen i en SVT-produktion där han spelade mot Noomi Rapace. Hans nästa audition var för tv-serien Hotell Seger och den gav honom rollen som Henrik Nygren, som han spelade i seriens alla 180 avsnitt.

Sedan dess har han spelat ett stort antal roller i både film- och tv-produktioner, men även på ett antal teaterscener. Några exempel är Askungen, Alladin och hans egenskrivna barnföreställning Kapten Svartskägg och den magiska skattjakten.

Som 23-åring debuterade Viktor som programledare för Bolibompa, där han för första gången fick vara med och skriva sina egna manus. Det passade honom väldigt bra och ledde till fler programledaruppdrag för bland annat Disney XD on the road och Viktors Vänner.

Under hösten 2015 satte han upp den egna produktionen, Offerkofta,  som utifrån hans egen historia handlar om att sluta göra sig till offer för omständigheterna. Föreställningen spelades för utsålda teatrar i Stockholm och Norrköping. Trots extraföreställningar fortsätter förfrågningar att komma om föreställningen, och till våren planeras för fler tillfällen.

AGENT

MILES ANTHONY ASSOCIATES
Agent: Miles Anthony

+442071579597
miles@maa.uk.com
maa.uk.com

Offerkofta Viktor Åkerblom

Röster ur publiken:

”Den här pjäsen/monologen kommer för alltid vara tidlös. Det kommer alltid finnas människor som kan vända sina liv enbart genom att lyssna på hans historia. Väldigt häftig upplevelse att få lyssna på honom. Gränslöst imponerad!”

”Otroligt starkt och bland det modigaste jag sett. All cred och koftan av för Viktor Åkerblom som gör något som få skulle våga eller ens klara av. Du är grymt duktig!”

”En stor bedrift att kunna släppa fram djupa och ärliga tankar på ett så spontant och engagerande sätt.”

”Något av det mest nakna, intima, känslomässiga, underbara, fantastiska, magiska och otroliga jag någonsin upplevt i kultursammanhang! Den slår allt jag har sett och hört. Man upplever och berörs på ett sätt djupt in i hjärtat och själen. 
Sluta aldrig berätta. Det finns många som vill och behöver lyssna.”

Viktor Åkerblom is a familiar face on the Swedish film, television and theater scene since almost two decades. His first audition, at the age of 16, gave him the lead role in a SVT production in which he starred with Noomi Rapace. His second audition was for the television series Hotel Seger and gave him the role of Henrik Nygren, who he played for 180 episodes.

Since then, Viktor has played numerous roles in both film and television productions, but also at a number of theaters. Some examples are Cinderella, Aladdin, and his own written children’s show Captain Blackbeard and the magical treasure hunt.

At 23 Viktor debuted as host of kids’ TV, where he was involved writing his own scripts. It suited him very well and led to him hosting numerous programs, including Disney XD on the road and Viktors Vänner.

In autumn 2015, he set up its own production, Offerkofta, based on his own history and the call to stop making oneself the victim of circumstances. The show played for sold-out theaters in Stockholm and Norrköping.

AGENT

MILES ANTHONY ASSOCIATES
Agent: Miles Anthony

+442071579597
miles@maa.uk.com
maa.uk.com

Offerkofta Viktor Åkerblom

Audience reactions:

”This play / monologue will forever be timeless. There will always be people who can change their lives only by listening to his story. Very cool experience to listen to him. Impressed beyond borders!”

”Incredibly strong and among the bravest things I’ve seen. All cred and the cardigan of for Viktor Åkerblom, doing something that few would dare or even cope with. You are cruelly talented!”
”A great achievement to be able to unleash the deep and honest thoughts in this most spontaneous and engaging way.”

”One of the most naked, intimate, emotional, wonderful, fantastic, magical and incredible things I’ve ever experienced in the cultural context! It beats anything I have seen and heard. It touched me deep into the heart and soul. Never stop telling. There are many who want and need to hear.”

Loading