Viktor Åkerblom New York Foto: Sussie Mellstedt

Människan


Viktor är en engagerad person med många olika projekt vid sidan av skådespelarkarriären. Han är bland annat ambassadör för Alzheimersfonden och engagerad i att hjälpa utsatta barn.

Tillsammans med vännen och kollegan Jessica Ekman har han startat podcasten Jag är sjuk i huvudet, som på kort tid fått över 200.000 nedladdningar. Målet är att bryta tabut kring psykisk ohälsa, och att behovet är stort vittnar de hundratals mail som kommit in från tacksamma lyssnare om. På begäran har poden blivit en föreläsning och bokningar kommer från skolor, kommuner och andra organisationer i hela Sverige.

Jag är sjuk i huvudet - Nyhetsmorgon

Klicka på bilden för att se ett klipp från när Jag är sjuk i huvudet uppmärksammades av TV4:s Nyhetsmorgon.

Viktor is a committed person with many different projects besides his acting career. He is an ambassador for the Alzheimer’s Foundation and committed to helping disadvantaged children.

Along with his friend and colleague Jessica Ekman he has started the podcast Jag är sjuk i huvudet, which has been downloaded more than 200,000 times. The goal is to break the taboo of mental illness, and the hundreds of emails received from grateful listeners witness that the need is huge. On request, the pod has become a lecture and bookings come from schools, municipalities and other organizations throughout Sweden.

Jag är sjuk i huvudet - Nyhetsmorgon

Click on the image to see a clip from when Jag är sjuk i huvudet was featured on TV4’s Nyhetsmorgon.

Loading